Hen over sommeren har vi tid-samme-dag koncept. Se venligst nedenfor. 

 

 

ATTESTER

Attester og lægeerklæringer foretages af lægen. De er juridisk bindende og skal derfor udfærdiges med flid og omhu samt samvittighedsfuld omsorg.

Der er stor forskel på attester, især hvor omfattende de er.


Det betyder, at bestiller man tid på telefonen, kan du med fordel orientere dig i hvilken attest det er, har den et nummer? Hvor mange sider du skal have udfyldt og om den kræver f.eks ekg, blodprøver e.l. Dette bedes du fortælle, når tiden bliver bestilt, så der kan afsættes den korrekte tid og du ved om det kræver en eller flere tider i klinikken. 
 

 

Ved mange attester som ønskes af tredje part, fx. forsikringsselskab, offentlig myndighed eller arbejdsgiver, er der indgået aftale om honorering af attesten mellem lægeforeningen og tredje part.
I tilfælde, hvor der ikke er indgået aftale – fx. attestering af afbudsforsikring som følge af sygdom før rejse – er det patienten selv, der betaler. Honorarets størrelse afgøres af lægen under hensyntagen til attestens omfang.