Hen over sommeren har vi tid-samme-dag koncept. Se venligst nedenfor. 

 

 

HENVISNINGER

Henvisninger fra lægen til f.eks fysioterapeut, speciallæge, hospitalet mm. er en plan for videre undersøgelse og behandling ud fra de resultater lægen finder under konsultationen.
Derfor kan og må der ikke laves henvisninger uden forudgået konsultation og undersøgelse hos lægen, om problemstillingen skal klares her eller der skal henvises. Dette er ligeledes vigtigt for at der bliver skrevet så god en henvisning, for at det videre forløb i sundhedsvæsenet bliver så godt som muligt. 


Henvisning til undersøgelse og behandling under privat forsikring, gælder samme som ovenstående og kriterierne for henvisning er de samme som for henvisning til offentlige system. 


Gruppe-2 sikrede patienter har ikke behov for henvisning men er velkomne at bruge os som rådgivere og tovholdere.