Hen over sommeren har vi tid-samme-dag koncept. Se venligst nedenfor. 

 

 

BEROLIGENDE MEDICIN OG SOVEPILLER

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin. 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon. 

 

 

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi vil hver gang, tale om nedtrapning, udtrapning eller alternativer til denne medicin.

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Gode-raad-om-medicin-mod-smerter_-angst-eller-soevnbesvaer